Verksamheten

Skånes Näringslivsarkiv – SNA – bildades den 18 september 1991 för att i första hand bevara arkivmaterialet efter det nyligen konkursade Helsingborgs Varf.

De ursprungliga medlemmarna blev intresserade av vårt industriella kulturarv och upptäckte att det fanns många minnen runt om oss som är värda att bevara för kommande generationer. 1998 kunde vi med hjälp från Helsingborgs Kommun skaffa egna lokaler ute i Maria Park i Helsingborg. Samtidigt fick vi i uppdrag av Riksarkivet att bevaka företagsarkiven över hela Region Skåne, vilket framgår av namnet. Vi samarbetar med Landsarkivet i Lund och Skånes Arkivförbund som båda också är representerade i vår styrelse.

SNAs uppgift är främst att inom regionens näringsliv skapa förståelse för det industriella kulturarvet. Kunskap och insikt om vår stolta industrihistoria är grunden för framtiden. I dagens turbulenta situation med snabba ägarbyten och globalisering av verksamheter är vår uppgift att försöka samla in och rädda arkivmaterial för framtiden.

Arkivmaterialet skall göras sökbart och tillgängligt för forskning. ”Forskare” kan i detta sammanhang vara alla möjliga: skolungdomar som skall skriva en uppsats i samhällskunskap, släktforskare som vill ta reda på hur farmor eller farfar arbetade, doktorander som bedriver vetenskaplig forskning – och mycket annat. Vår uppgift är helt enkelt att skapa källor för alla sorters forskare.