Styrelse

Skånes Näringslivsarkivs styrelse tillsätts av föreningens årsmöte. I styrelsen ingår bl a representanter för näringslivet och regionens kommuner. Samverkan sker med bl. a Landsarkivet i Lund, Helsingborgs stadsarkiv och Skånes Arkivförbund. På sikt planeras samverkan med ytterligare arkivinstitutioner i Skåne. SNA stöds ekonomiskt av medlemmarna, Region Skåne, Helsingborgs stad, Näringslivets stödfond med flera.

SKÅNES NÄRINGSLIVSARKIVS STYRELSE

Tommy Lindqvist, ordförande
Eva Frisk, vice ordförande
Åke Danerek, kassör
David Larsson, sekreterare, Landsarkivet i Lund
Ingrid Andersson, ledamot, Helsingborgs stadsarkiv
Guy Rambech, ledamot 
Erik Hultgren, ledamot, Svenskt Näringsliv

REVISORER

Sten Kareld
Tommy Gustavsson

VALBEREDNING

Utgörs av styrelsen