HENRY DUNKER

Henry Dunker föddes 1870 i Esbjerg i Danmark där hans far Johan Dunker, tysk till ursprunget, var hamningenjör. Modern Henriette var danska. 1872 flyttade familjen till Helsingborg när fadern engagerades för att bygga ut hamnen.

I flera år hade Johan Dunker funderat på att starta en svensk gummiindustri för tillverkning av gummigaloscher, något som borde vara lönsamt i vårt regniga och slaskiga klimat. Och 1890 beslutade han och några penningstarka helsingborgare att bilda Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag. Fabriken började byggas 1891.

Sonen Henry var långtifrån ett ljus i skolan. Efter fyra klasser på Gossläroverket i Helsingborg skickades han av sin far till Hamburg för att lära sig språk och skaffa sig kontorspraktik. Men 1891 kallades han hem, ännu inte 21 år fyllda, för att vid sidan av sin far axla det vid den här tiden mycket motiga galoschprojektet.

Den geniala idén, en gummisko trädd utanpå läderskor, galoschen, kom från Amerika. Men skickligast på galoschtillverkning var ryssarna i S:t Petersburg vara. Deras galoscher var mycket eftertraktade på grund av sin höga kvalitet. När tillräckligt många järnvägslaster sega, gulnade galoscher returnerats till Helsingborgsfabriken insåg Henry att det var hög tid att skaffa sig ryssarnas ”know-how”.


Julius Gerkan

Men i Petersburg ville man inte avslöja sina hemligheter för den unge Henry Dunker. Han begav sig i stället till Riga, där han fått upp spåret på en skicklig kemist, Julius Gerkan. Denne lät sig snabbt övertalas och kom 1892 till Helsingborg som bolagets tekniske chef.


Henry Dunker 1893

Det tog ungefär tio år innan de två fått företaget på fötter. Henry Dunker, VD vid 24 års ålder, 1894, jobbade själv i produktionen de dagar han inte for omkring och sålde galoscher. I det företag den unge disponenten redan tidigt kallar ”sitt”, blev han också aktieägare1893. Han hade då 2 aktier!


Den unge disponenten

Men vid sidan av sysslar han med projekt av allehanda slag – allt i ett enda syfte, nämligen att tjäna pengar. Och för att på det sättet förverkliga sin stora plan, att själv ta makten över Helsingborgs Gummifabrik. Och han lyckas! 1910 blir han majoritetsägare i Helsingborgs Gummifabrik. Då har han redan sedan fem år också majoriteten i Trelleborgs Gummifabrik och har delat upp produktionen, så att man i Helsingborg koncentrerar sig på galoscher och bollar, medan allt annat som däck, industrigummi och kappor tillverkas i Trelleborg.

Efter första världskriget blev Helsingborgs Gummifabrik ledande i Europa på galoscher och gummiskor. Och 1927 lyckas Henry Dunker samla de tre stora galoschfabrikerna i Helsingborg, Malmö och Viskafors under en hatt, Förenade Gummifabrikernas AB, med sig själv som huvudägare och VD. Henry Dunker är nu Europas okrönte ”Galoschkung”.

Men på 1930-talet får galoscherna alltmer stryka på foten, nu tar gummistövlar och andra produkter vid. 1932 förvärvas ett större företag i Hamburg, Asbest- & Gummiwerke Alfred Calmon AG, och 1934 bildas Tretorn AB, som blir moderbolag i Dunkers Helsingborgsbaserade gummiimperium.

Henry Dunker lät sig inte gärna fotograferas, men gjorde ett undantag inför sin 75-årsdag 1945, då detta magnifika porträtt togs.

Kring 1950 hade gummifabriken i Helsingborg, ”Galoschan” gemenligen kallad, över 2 500 anställda och var stadens ojämförligt största arbetsplats.

En mycket stor del av arbetskraften utgjordes av kvinnor. Här en bild från den s k nåtlingsavdelningen.

Kungamöte – den 4 juli 1958 välkomnar då 88-årige ”Gummikungen” Henry Dunker kung Gustaf VI Adolf på besök i Trelleborg.

En av de sista bilderna av Henry Dunker, tagen på kontoret i Helsingborg 1960.

Förändringarnas vindar börjar svepa in, och ”Galoschan” kommer så småningom att duka under för den förödande konkurrensen från låglöneländer. Henry Dunker slipper dock att uppleva detta. Han avlider den 3 maj 1962 i sitt hem i Helsingborg, ”Villa Hevea”, vid 92 års ålder. Han är då Sveriges förmögnaste man.

För medan Tretorn brottas med tilltagande svårigheter, har det gått desto bättre för ”guldkalven” i Trelleborg, som hela tiden genererar stora vinster. Henry Dunker förstod att med hjälp av skickliga medarbetare förvalta och förmera kapitalet på bästa sätt. Detta gjorde att han vid sin död efterlämnade inte mindre än 60 miljoner kronor, ett för den tiden svindlande belopp.

Efter en rejäl arvsskatt överfördes resten, ca 35 miljoner, till ett antal fonder och stiftelser som Henry Dunker skapat genom sitt testamente, bl a Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 samt Henry och Gerda Dunkers stiftelse. Dessa kontrollerar än idag röstmajoriteten i Trelleborg AB, vilket också var Henry Dunkers mycket klart uttalade vilja i testamentet.

Avkastningen i stiftelsen går i sin helhet till att driva det Dunkerska sjukhemmet i Villa Hevea.

Stora delar av den övriga avkastningen går till Helsingborgs stad, som under årens lopp disponerat pengarna för att bl a bygga Helsingborgs Stadsteater, Kulturmagasinet på Fredriksdal, en ny läktare på fotbollsarenan Olympia och Dunkers Kulturhus. Tilläggas kan att Helsingborgs Konserthus tillkom på 1930-talet på initiativ av och med bidrag från bl a Henry Dunker, även om det nog var hans hustru Gerda som var mest pådrivande i det fallet.

Enligt testamentet går delar av avkastningen också till Henry Dunkers och hans hustrus syskon, syskonbarn och deras barn. Men rättigheterna är begränsade till dessa tre generationer. Sedan tillfaller även denna del av avkastningen Helsingborgs stad. Någon har räknat ut, att om Trelleborg AB fortsätter att gå bra, bör Helsingborg i mitten av 2000-talet kunna halvera sin kommunalskatt!

Ovanstående baseras bl a på dokument och bilder ur Tretorn- och Trelleborgsarkiven som förvaras hos Skånes Näringslivsarkiv i Maria Park.

Mer om Henry Dunker finns att läsa i ”Despot och charmör, Henry Dunker, millenniets helsingborgare” av Agneta Ulfsäter-Troell och Carl Aspegren, i årsbok 2002, Kring Kärnan 31, från Helsingborgs Museer m fl. Ytterligare källmaterial redovisas i en artikel av Carl Aspegren om ”Gummikungen” Henry Dunker i Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge nr 4, 2003. Henry Dunker porträtteras också i ”De första 100 åren” av Carl Aspegren och Agneta Ulfsäter-Troell, utgiven vid Trelleborg AB:s 100-årsjubileum 2005.