Arkivförteckning

(Sök på sok.riksarkivet.se)

SKÅNES NÄRINGSLIVSARKIV HAR ARKIV ÖVER FÖLJANDE FÖRETAG:

A

 • Addo, personarkiv
 • Andersson & Co, AB
 • Arnbergs Corsettfabriks AB
 • Arvid Andersson AB
 • AP sten AB

B

 • Backes Skeppshandel AB, John
 • Bank AB, E, Banck
 • Banck, E, Konsulinnan
 • Bancks, Erik, rederi AB
 • Bancks, Otto, rederi AB
 • Bancks, Percy, rederi AB
 • Bankir G. Cornelius AB
 • Bancks Rederi AB, Erik
 • Bancks Rederi AB, Ese
 • BD Infusion Therapy AB (F.D.Viggo AB)
 • BD Infusion Therapy AB (Rumänien/Slovakien)
 • Bengtsson Byggnads AB, Albert
 • Bengtsson Byggnads AB, Göran
 • Betula AB, Rederi AB
 • Billeberga Kraft & Energi AB
 • Bjäre Industri AB
 • Björka cykelaffär och smedja
 • Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs
 • Brubor, Rederi AB
 • Brunnby Elektriska Förening
 • Brunnby Sockens Häst- och Nötkreatursansvarsförening
 • Brunnby-Wäsby Potatisodlareförening

C

 • Carlsfälts Lantmannaförening
 • Ceres, AB Göteborg
 • Cornelius,G, Bankir AB

D

 • Distriktsveterinären, Höganäs

E

 • Elektromekano, personarkiv
 • Elkraftrör, AB

F

 • Fastighetsaktiebolaget Carl XV
 • Ferrosan AB
 • Fredrik Sylvan AB
 • Findus Sverige AB
 • Fosfatintressenter, AB
 • Fyrkantens Fastighetsförvaltning
 • Förenade Superfosfatfabriker, AB
 • Förenade Superfosfatfabriker AB, Rederiavdelningen
 • Föreningen Sveriges Handelsresande, Helsingborgsavdelningen

G

 • G B Bygg AB
 • G B Fastigheter AB
 • G B Fastighetsförvaltning AB
 • G B Förvaltnings AB
 • Gabrielsson, Percy (privat arkiv)
 • Gillet Gamla Helsingborg
 • Gråen AB, Landskrona
 • Gustaf Krantz Herrekipering, AB
 • Gylleröd och Flundrarp
 • Gäddvikens Superfosfat AB, Nacka
 • Gödsel- och kalkindustriernas samarbetsdelegation
 • Göinge Mekaniska Verkstad
 • Göteborgs Fodervaru AB

H

 • HB Plåt AB
 • HB Rydebäcks Gård
 • Hambovill Fastighets AB
 • Hasslarps Vallodlingsförening
 • Heddings Rederier AB
 • Hefoma, AB
 • Helsingborgs Gummifabrik Tretorn AB
 • Helsingborgs Samhällsservice AB
 • Helsingborgs Varfs AB
 • Henses, bröderna, herrekipering AB
 • Henses Gård AB
 • Henses Herrmode AB
 • Henses Junior, AB
 • Hillerström, AB Otto
 • Hjalmar Perssons Redskapsverkstad, AB
 • Hjortsbergs Pappershandel, Kristianstad
 • Hydro Supra AB
 • Hälsingborgs byggbetong AB
 • Hälsingborgs Byggelement AB
 • Höganäs Keramik AB
 • Höganäs Fruktodlarförening
 • Höganäsortens Potatisodlarförening

I

 • Iduna, AB
 • International Superphosphate Manufacturers Association
 • Ivans Kläder AB

J

 • J M Lindelöfs Träförädling, AB Landskrona
 • Jonstorps Gatubelysningsförening
 • Jonstorps Kontrollförening
 • Jonstorps och Farhults Elektriska Andelsförening
 • Jonstorps Potatisodlarförening

K

 • KB Vasatorpsfastigheter
 • KB Väla Centrum
 • Karlsson Byggnads AB, T G
 • Kemiska Patenter, AB
 • Keramikerskolan, Höganäs
 • Klappe Elektriska Distributionsförening
 • Klippans Läderfabrik, AB
 • Knislinge stärkelsefabriksförening AB
 • Konstgödningsfabriksaktiebolaget i Landskrona
 • Krantz, Gustav, AB herrekippering
 • Kullabygdens Andelsmusteriförening
 • Kullabygdens Energiförening
 • Kullabygdens Kontrollkretsar
 • Kullagatans Handelshus
 • Kullens Andelstvättstuga Förening
 • Kullens Kontrollförening
 • Kullens Lantbruksklubb
 • Kullens Lokalförening
 • Kullens Potatisodlareförening
 • Kärnan, Rederi AB

L

 • Larsson & Christoffersson, AB
 • LEO, AB
 • Lindelöfs, JM, träförädlring AB i Landskrona
 • Lions Industrier AB
 • Lückanders Eftf. AB., Gustav
 • Luggude härads Häst- Nötkreaturs Försäkringsbolag
 • Lyckebys andelsstärkelsefarbriksförening, U.P.A
 • Långaröds mfl byars Ångtröskförening

M

 • Mariagruppen U&U i Helsingborg
 • Marknadsföreningen i Helsingborg
 • Mjöhults Elektriska Andelsförening
 • Mjöhults Lantmannaförening
 • Mjöhultstraktens Potatisodlarförening
 • M/S Berna, Rederi AB
 • Målningsteknik AB
 • Mäster Grön - Ekonomisk Förening (utlånat till Trädgårdshistoriska föreningen)

N

 • NPK-Engrais S.A.T. (Supra:s dotterbolag i Tunisien)
 • N. Perssons och Aug. Sylvans Fastighets AB
 • Nilsson Axel F. AB
 • Nordengren och Co, Landskrona
 • Nordvästra Skånes Tidningar, AB
 • Norra Luggude Hingstförening
 • Nymö-Vanneberga potatismjölsfabrik M.B.P.A

O

 • Ornakärrs Tjurförening
 • Otto Bancks Rederi AB
 • Otto Hillerström

P

 • Pamil AB
 • Pamil Instant Office ApS, Danmark
 • Percy Bancks Rederi AB
 • Persson Glimstedt, AB
 • Phosphorsäure Forschungssyndikat, ekon. förening
 • P Olsson & Co

R

 • Raus Fastighets AB
 • Rederi AB Brubor
 • Rederi AB Resurs
 • Rederi AB Runa
 • Rederi för m/s Berna, Höganäs
 • Rederiaktiebolaget Betula, Höganäs
 • Rederiaktiebolaget Kärnan
 • Rederiaktiebolaget Merida, Höganäs
 • Regia, AB
 • Rexolin Chemicals AB
 • Reymersholms Gamla Industri AB, Helsingborg (mindre del)
 • Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet, lokalavd
 • Rovan Fastighetsförvaltning
 • Råå Handelsförening AB
 • Rögla-Vasavägens Vägsamfällighet

S

 • Sandbäcks Stärkelsefabriksförening U.P.A
 • Saxtorps Murbruksfabriks AB, Landskrona
 • Schmidts Boktryckeri AB
 • Skånes Handelskammare
 • Skånska Brikettvallodlare
 • Skånska Fodervaru AB
 • Skånska Superfosfatfabrikernas Försäljnings AB
 • Skälderhus Andelsstenkrossförening
 • Slakteriprodukter i Helsingborg AB (SLP)
 • Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning
 • Stureholms gård
 • Styckmästaren i Åhus AB
 • Sundcare AB
 • Sundpunkten AB
 • Supra AB
 • Supra Aktiebolag
 • Svenska Importföreningen
 • Svenska Konstgödnings- & Svafvelsyrefabrikerna, AB
 • Svenska Oljefabriks AB
 • Sveriges Stärkelseproducenter, Föreningen u.p.a.
 • Sylvan, Fredrik AB
 • Sylvan & Qvibelius stenkolsaktiebolag

T

 • Tibås Sport AB
 • Transmarin, Aktiebolaget
 • Transmarin, Hamburg
 • Transmarin Pensionsanstalt AB
 • Trelleborgs Gummifabriks AB
 • Troedsson, Ivan Henry personarkiv
 • Tullberg, Entreprenör AB A.

U

 • Understödföreningen 505, Helsingborg

V

 • Vallforodlare Ekonomisk Förening
 • Velox
 • Verna, AB
 • Vinda, AB
 • Wulff, Knut (inkl Monsieur Robert, Pierre Robert och Fleur de Santé)
 • Vånga-ortens potatismjölsfabrik M.P.B.A.
 • Väsby Energiförening
 • Väsby Kontrollförening
 • Väsby m fl byars Tröskeförening
 • Väsby Sockens Brandstodskommitté
 • Väsby Södra Elektricitetsförening
 • Väsby Södra Markelag
 • Väsby-Jonstorps Häst-Nötkreatursförsäkringsförening
 • Väsby-Vikens Häst-Nötkreatursförsäkringsförening
 • Västra Wrams stärkelsefabriksförening

Ö

 • Östra Ljungby Stärkelsefabriksförening U.P.A