Styrelse

Skånes Näringslivsarkivs styrelse tillsätts av föreningens årsmöte. I styrelsen ingår bl a representanter för näringslivet och regionens kommuner. Samverkan sker med bl a Landsarkivet i Lund, Helsingborgs stadsarkiv och Skånes Arkivförbund. På sikt planeras samverkan med ytterligare arkivinstitutioner i Skåne. SNA stöds ekonomiskt av medlemmarna, Region Skåne, Helsingborgs stad, Näringslivets stödfond med flera.

Skånes Näringslivsarkivs styrelse

Tommy Lindqvist, ordförande
Jan O Blomquist, vice ordförande
Åke Danerek, kassör
Ingrid Andersson, Helsingborgs stadsarkiv
Annika Tergius, Riksarkivet i Lund
Signhild Sköld, kommunarkivarie i Kristianstad
Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv

Revisorer

Anders Callert
Tommy Gustavsson

Valberedning

Utgörs av styrelsen