Länkar

Svenska arkiv

Arbetarrörelsens arkiv & bibliotek: www.arbark.se
Riksarkivet, landsarkiven samt Malmö och Stockholms stadsarkiv : www.riksarkivet.se

ArkivCentrum i Örebro Län: www.arkivcentrum.se
Arkiv Västmanland: www.arkivvastmanland.se
Centrum för Näringslivshistoria: www.foretagsminnen.se
Företagens Arkiv i Sörmland: www.arkivsormland.se
Företagsarkivet i Westerbotten: www.foark.umu.se
Hallands Näringslivsarkiv: www.arkivhalland.se
Kronobergsarkivet: www.kulturparkensmaland.se
Näringslivsarkivens Förening: www.naringslivsarkiv.se
Näringslivets arkivråd: www.nla.nu
Näringslivsarkiv i Norrland - NIN: www.nin.nu
Näringslivsarkiv i Uppsala: www.riksarkivet.se

Arkivförbund

Skånes Arkivförbund: www.skanearkiv.se
Skånes Hembygdsförbund: www.hembygd.se/skane
Svenska Arkivsamfundet: www.arkivsamfundet.se
Östergötlands Arkivförbund: www.ostergotlandsarkivforbund.se

Arbetets museum i Norrköping: www.arbetetsmuseum.se
Industrihistoria i Skåne: www.industrihistoriaiskane.se
Industrihistoria i Stockholms län: www.stockholmslansmuseum.se
Industrihistoria i Väst: www.industrihistoriaivast.net
Industrihistoriskt Forum: www.industrihistorisktforum.nu
Plastens hus i Perstorp: www.plastenshus.se
Trelleborg AB: www.trelleborg.com/sv/Koncernen/Historik

Övrigt

Grisfötter och wienerkorv på burk - En resa i Kristianstads livsmedelshistoria: www.mathistoria.blogg.se
Statens Maritima Museer: www.maritima.se
Stawfordska Sällskapet - Historikgruppen för Höganäs AB: www.stawford.se
Sveriges Järnvägsmuseum:www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum
Umeå Universitetsbiblioteket: www.foark.umu.se/infosok/lankar.htm
Findus vänförening:findusvanforening.se