Kalendarium

Årsmöte

Skånes Näringslivsarkivs årsmöte äger rum måndagen den 21 maj, kl. 15.00.         
Plats: Medicinhistoriska museet, Bergaliden 20, Helsingborg.