Kalendarium

Årsmöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 17 september, kl. 17.00.         
Plats: Skånes Näringslivsarkiv, Maria Park, Helsingborg.