Kalendarium

Årsmöte

Skånes Näringslivsarkivs årsmöte äger rum måndagen den 22 maj, kl. 15.00.         
Plats: Helsingborgs stadsarkiv, Västra Sandgatan 7